Anna Nevečeřalová

právnička, Praha

Anna Nevečeřalová - právnička, Praha

O mně

Anna vystudovala právnickou fakultu v Praze a v současné době se jako advokátka věnuje především medicínskému právu. Již během studií ji zaujala též bioetika, a nastoupila tak strastiplnou cestu za poznáním vztahu mezi právem a morálkou. První zápas svedla během ročního pobytu na univerzitě v Heidelbergu. Pokračovala studiem aplikované etiky na Katolické teologické fakultě UK a následně též studiem křesťanské etiky na Univerzitě v Oxfordu. Síly ani optimismus ji neopustily a tématu se nyní věnuje jako externí doktorandka na Právnické fakultě UK. Medicínské právo též příležitostně přednáší studentům 3. lékařské fakulty UK. Na cesty se Anna ráda vydává i ve volném čase – do zahraničí, za uměním či do přírody. Když se na chvíli zastaví, ráda se setkává s přáteli a čte, dnes už i beletrii.

Anna Nevečeřalová - právnička, Praha

Další mentoři

Partneři