Petra Černá

Právnička, Kolín nad Rýnem

Petra Černá - Právnička, Kolín nad Rýnem

O mně

Petra pochází z Pardubic, města perníku, a vystudovala Právnickou fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia se zúčastnila řady mezinárodních projektů, letních škol a stáží, např. na Zastoupení Evropské komise v ČR či na soudě. Semestr strávila také na univerzitě ve Finsku. Po studiu se věnovala koncipientské praxi v advokátní kanceláři v Praze, která se specializovala na farmaceutické právo. Následně absolvovala stáž v Londýně na právním oddělení Evropské lékové agentury, kde po skončení stáže zůstala pracovat na pozici právního poradce. Po pobytu v Oxfordu a absolvování advokátních zkoušek zamířila do Kolína nad Rýnem. Ve volných chvílích si ráda nazouvá tenisky a vybíhá do přírody, miluje cestování a jídlo, obzvláště to, které někdo uvaří pro ni. V mentoringu vidí možnost, jak usnadnit byť jednomu studentu přechod ze školních lavic do reálného života, a podpořit tak jeho talent.

Petra Černá - Právnička, Kolín nad Rýnem

Další mentoři

Partneři