Kateřina Cohnová

studentka politologie, Cambridge

Kateřina Cohnová - studentka politologie, Cambridge

O mně

Kačka se po maturitě na pražském Gymnáziu Nad Alejí vydala na Univerzitu v Cambridge studovat obor Human, Social and Political Sciences, v rámci kterého se zaměřuje na studium politologie a mezinárodních vztahů. Zatím ji nejvíce baví se v rámci politické filozofie snažit pojmout základní teoretické koncepty jako jsou svoboda, spravedlnost nebo suverenita. Mimo akademii se ráda zamýšlí nad jazykovou a kulturní diverzitou, což ji ještě na střední škole vedlo k absolvování semestrálního studijního pobytu na Kostarice. Mezi její další zájmy patří problematika vzdělávání – v létě se vydala vyučovat angličtinu a zeměpis do Nepálu a má také zkušenosti s podporou výměnných studentů v organizaci AFS. Navíc často přemýšlí nad cíli vzdělávání z teoretického a morálního hlediska. Dále si ráda čte o vývoji moderního umění, zejména o využití výtvarného umění jako média sociálního aktivismu. Ve volném čase ráda dekonstruuje vlastní pohled na svět, cestuje (nejen) prstem po mapě a chodí po horách.

Kateřina Cohnová - studentka politologie, Cambridge

Další mentoři

Partneři