Karel Kieslich

Učitel medicíny, Praha

Karel Kieslich - Učitel medicíny, Praha

O mně

Karel Kieslich po absolvování pražského Gymnázia Budějovická chtěl studovat obor, který nebude čistě humanitní ani přírodovědný. Nakonec se rozhodl pro studium medicíny, které tento rok zakončuje. Na medicíně ho nejvíce zaujaly neurovědy a zvláště psychiatrie. Od třetího ročníku také na 3. lékařské fakultě učí anatomii, histologii, embryologii a fyziologii. Baví ho učit netradičním způsobem a inovovat studijní plány a materiály. Podílí se na organizaci Letní akademie Discover, kde vede kurz Medicína. Kromě medicíny ho zajímá ekonomie, výtvarné umění, urbanismus a dějiny filmu. Tento rok se začal učit klasickou animaci.

Karel Kieslich - Učitel medicíny, Praha

Další mentoři

Partneři