Tomáš Hülle

Tomáš Hülle -

O mně

Tomáš vystudoval práva na Masarykově univerzitě, kde dokončil i svá doktorská studia v oblasti práva. Jako prezident Česko-čínského podnikatelského fóra je Tomáš zodpovědný za jeho vedení a reprezentaci. Tomáš založil Prague Summer School on International Business Transactions a zároveň přednáší na Institutu ekonomických studií při Univerzitě Karlově v Praze. Přednášel i na Arizona State University, John Marshall Law School a mnoha dalších předních univerzitách v Číně, včetně Peking Unviersity a Tsinghua University. Jako expertní člen se účastnil práce v organizaci UNCITRAL v oblasti obchodu a online řešení sporů. Zároveň je členem mnoha mezinárodních expertních neziskových organizací. V minulosti Tomáš pracoval ve špičkových mezinárodních právních firmách, byl zaměstnán jako generální ředitel First Eastern Co. a vedl právně-obchodní analýzy v Hospodářských novinách a v Ekonomu. Tomáš je spoluautorem několika knih a mnoha akademických nebo analytických článků.

Tomáš Hülle -

Další mentoři

Partneři