Ondřej Černý

Ondřej Černý -

O mně

Ondřej odmaturoval roku 2011 na pražském Gymnáziu Jana Keplera, a jelikož se nedokázal příliš specializovat, odešel za podpory Bakala Foundation do Oxfordu studovat Literae Humaniores, vydatnou směs klasických jazyků, starověké historie a archeologie, lingvistiky i filosofie. Naučil se tak inter alia psát celkem slušnou starořečtinou a interpretovat obscénní malby na zdech pompejských lázní. Posléze se soustředil na klasickou řeckou filosofii, k níž přidal též trochu filosofie klasické neřecké, a od roku 2016 pokračuje na Oxfordské universitě magisterským oborem BPhil in Philosophy. Rád by ve studiu filosofie (třeba i neklasické) pokračoval i nadále a jednoho dne vyučoval na vysokoškolské či středoškolské úrovni. Drobné pedagogické zkušenosti zatím získával doučováním i občasným hostováním na pražských gymnáziích, zatímco osvětový pud ventiloval organizací platónských čtení v Oxfordu i na pražské Klinice a občasnými příspěvky do čtrnáctideníku A2. Ve volném čase se věnuje e.g. přípravě míchaných vajíček, chovu žížal a intensivnímu studiu Star Wars.

Ondřej Černý -

Další mentoři

Partneři