Jiří Culka

právník a diplomat, Praha

Jiří Culka - právník a diplomat, Praha

O mně

Jirka vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a během studia prošel praxí v několika advokátních kancelářích, na soudech, jako pomocná vědecká síla na fakultě, v Evropské asociaci studentů práv (ELSA) a stážoval na Velvyslanectví České republiky v Lucemburku. Postupně také studoval na britské Durham University, německých Universität Mannheim, Univesität Hamburg, Ludwig-Maxmilians-Universität München a na Puškinově institutu v Moskvě. 

Po studiích zamířil do advokacie, ale protože ho práce neuspokojovala, odešel po roce na stáž do Evropské komise v Bruselu, odkud se nedávno vrátil s pevným přesvědčením, že chce pracovat ve veřejném sektoru, proto nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí ČR do diplomatické přípravy.

Ve volném čase se věnuje cestování, sportu, četbě a přátelům. Prostřednictvím Yoda Mentorship by rád pomohl mladším lidem odhalit jejich potenciál a najít sami sebe.

Jiří Culka - právník a diplomat, Praha

Partneři